Πόσοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι εκλέγονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Time to read
less than
1 minute
Read so far

Πόσοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι εκλέγονται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Απρίλιος 04, 2019 - 10:18

Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.

Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136 του ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ως ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΜΟΝΙΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ

97.044

8

ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ

86.685

8

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

145.082

13

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

89.138

8

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

159.954

14

ΣΥΝΟΛΟ

577.903

51